STEM, “Science, Technology, Engineering, Mathematics”, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

STEM eğitimi, öğrenci ve öğretmenlerin ilgi ve hayat deneyimleri sonucu şekillenmektedir ve merkezde bulunan disipline ait özel bilgi ve becerilerin en az bir diğer disiplin ile bütünleştirilerek öğretilmesi olarak tanımlanmaktadır. STEM Eğitimi’nin Türkiye’deki uygulamalarında sadece Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımının teşvik edilmesi dolayısıyla değil aynı zamanda ABD’deki bilimin popülerleştirilmesi merkezli yaklaşımlardan farklılaşma ve Türkiye bağlamında öğrenmeyi merkeze alma ihtiyacına dayanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM olarak adlandırılan bu standart, okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilmesi olarak yaygınlaşır üstelik mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile öğretilmesi olarak da anlaşılmaktadır. Örnek olarak, ABD’li fen eğitimi standartlarına mühendislik ve mühendisliğin doğasının ve ortak disiplin matematik müfredatına ise matematiksel modellemenin eklenmesi gösterilebilir.

STEM’e Neden İhtiyacımız Var?

STEM eğitimi; ekonomik anlamda ilerleme ve liderlik için insan gücü ihtiyacını karşılamayı ve güçlendirmeyi hedefler ve ayrıca toplumsal barış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada bir araç olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır.

ABD’de yayımlanan 21. Yüzyıl için Öğrenme Raporunda üç anahtar alanda dokuz farklı öğrenme becerisine yer verilmiştir. Bu üç anahtar alan;

Bilgi ve İletişim Becerileri

 Düşünme ve Problem Çözme Becerileri

 Kişilerarası İletişim ve İşbirlik Becerileri

STEM eğitimi bahsedilen bu alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Eğitim süresince öğrenciler ana disiplinin yanı sıra; kritik düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma gibi çeşitli farklı becerileri kazanırlar.

AMAÇ:

STEM eğitiminin dünyasındaki yerine dikkat çekmek

Öğretmenleri ve öğretmen adaylarını STEM eğitimi ile tanıştırmak

Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına STEM eğitiminin temel kavramlarını anlatmak

STEM eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy becerilerini tanıtmak

Öğrencilerde mühendislik döngüsü, tasarım süreçleri gibi becerileri geliştirmek

STEM eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak

STEM eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak

EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;

5E modeliyle ders planları hazırlar,

STEM yaklaşımıyla planlanmış eğitimler verir,

Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır,

Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler,

Derslerinde teknolojiyi ve mühendislik süreçlerini etkili olarak kullanır,

Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir,

STEM eğitimi değerlendirmelerini yapar.

KİMLER KATILABİLİR?

Fen bilimleri (Fen ve Teknoloji, Biyoloji, Kimya, Fizik), Matematik, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri branşlarından ortaokul ve lise öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, üniversite öğrencileri ve alana ilgi duyan herkes

DİĞER

Eğitimin müddetince kursiyerlerin yanlarında Lap-top Bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.

Eğitime katılan ve bitirme projesini tamamlayan tüm katılımcılara Boğaziçi Akademi Onaylı “STEM Eğitimcisi” sertifikası verilecektir.

Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim notları ve Atölye Rehberi verilecektir.

Eğitime katılan tüm katılımcılara ders planı ve etkinlik örnekleri verilecektir.

EĞİTİM YERİ: Boğaziçi Akademi

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Bankalar Cad. No:17 Kat:4 Sefaköy/K.Çekmece/İSTANBUL

EĞİTİM SAATİ: 9:30¬ 18:30

EĞİTİMİN SÜRESİ: 30 Saat

EĞİTİM ÜCRETİ: 975,00 TL (KDV Dahil)